Новини

„НИТИ“ ЕАД набира оферти от регистрирани одитори

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Избрания одитор/одиторско дружество ще сключи договор с „НИТИ“ ЕАД, въз основа на решение за избор на СД на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.


Над 55% е ръстът на обема на продукцията на ,,НИТИ”ЕАД за първото полугодие

След упорития труд на целия колектив с изключително разумно и рационално използване на наличните ресурси "НИТИ” ЕАД твърдо стъпи на по-висока база на обем на продукцията произвеждайки серии от нови изделия усвоени за кратки срокове, но с високо качество. Фирмата стана търсен партньор за водещи фирми в бранша: ВМЗ Сопот, Арсенал, Кинтекс и др.


Избор на изпълнител на застрахователни услуги

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия   "НИТИ" ЕАД обявява прием на оферти за участие в конкурс за  избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.


Процедура за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0013-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.


Страница 1 от 2

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Пласмент: +359 431/62408
Пласмент: GSM: +359/885797011
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg

© 2022 НИТИ ЕАД. Всички права запазени.

Продуктов каталог

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg
Оръжеен магазин:
+359 431/62408, +359/885797011