Новини

Обява за конкурс за избор на застраховател за сключване на договор за имуществена застраховка

На основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение N°1 към чл.29, ал. 2- Правила за провеждане на търг и конкурс, и за сключване не договори за продажба и наем, „НИТИ" ЕАД, гр. Казанлък, и на основание Решение на Съвета на директорите на дружеството от 15.08.2023 год. , "НИТИ" ЕАД открива процедура и обявява прием на оферти за участие в конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.


Обява "Гражданска отговорност" на автомобили "НИТИ" ЕАД

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, "НИТИ" ЕАД обявява прием на оферти за участие в конкурс за  избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.


Провеждане на търг с тайно наддаване

На основание чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл . 29, ал . 2 - Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем, НИТИ " ЕАД, гр . Казанлък, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на съвкупност от недвижим имот и технологично оборудване, собственост на дружеството.


Страница 1 от 4

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Пласмент: +359 431/62408
Пласмент: GSM: +359/885797011
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg

© 2023 НИТИ ЕАД. Всички права запазени.

Продуктов каталог

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg
Оръжеен магазин:
+359 431/62408, +359/885797011