Новини

„НИТИ“ ЕАД набира оферти от регистрирани одитори

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Избрания одитор/одиторско дружество ще сключи договор с „НИТИ“ ЕАД, въз основа на решение за избор на СД на „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД.


Избор на изпълнител на застрахователни услуги (2022)

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия   "НИТИ" ЕАД обявява прием на оферти за участие в конкурс за  избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.


Избор на изпълнител на застрахователни услуги

На основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия   "НИТИ" ЕАД обявява прием на оферти за участие в конкурс за  избор на изпълнител за предоставяне на застрахователни услуги.


Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Пласмент: +359 431/62408
Пласмент: GSM: +359/885797011
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg

© 2023 НИТИ ЕАД. Всички права запазени.

Продуктов каталог

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg
Оръжеен магазин:
+359 431/62408, +359/885797011