Новини

Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.01.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0013-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е да се повиши ефективността и конкурентноспособността на НИТИ ЕАД, посредством внедряването в редовно производство и осигуряването на успешна пазарна реализация на иновативен продукт, разработен от предприятието.

По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи, необходими за производството на иновативния продукт.

Реализирането на проекта ще осигури повишаване на научно-изследователския капацитет и знание посредством оптимизиране на производствени процеси и постигането на положителни икономически ефекти за предприятието в резултат от внедряването и реализирането на иновативния продукт.


Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Пласмент: +359 431/62408
Пласмент: GSM: +359/885797011
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg

© 2024 НИТИ ЕАД. Всички права запазени.

Продуктов каталог

Контакти

6100 Казанлък, бул."Розова долина" 102
Секретар: +359 431/64884
Факс: +359 431/65059
E-mail: nitieadkazanlak@abv.bg
Оръжеен магазин:
+359 431/62408, +359/885797011