Get Adobe Flash player
Български (България)English (United Kingdom)

Лицензи и сертификати

thumb license thumb certificate thumb cert spm bg thumb cert spm eng thumb cert spm fr

eu project

Процедура за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0013-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.

НИТИ ЕАД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център- 1 бр и Стругов център- 1 бр”. Краен срок за подаване на оферти 08.03.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук.