Get Adobe Flash player
Български (България)English (United Kingdom)

Осветителна авиобомба СПМ-100H

thumb SPM-100H

Осветителна авиобомба - СПМ 100H е предназначена за осветяване на местност с цел провеждане на въздушно визуално разузнаване и прицелно бомбопускане в нощни условия. Използването на осветителната бомба - СПМ 100H позволява провеждането на нощни бойни операции от ВВС както самостоятелно така и в във взаимодействие с корабите на от морския флот и бреговата охрана.

Силата на светлината от авиобомбата е достатъчна за визуално откриване на подводници локализирани на перископна дълбочина. При това откриването се извършва от големи височини и позволява бомбопускане с помоща на дневния оптически прицел от височина до 5000 m, а с обикновен визир до 6000 m височина. Също така силата на светене позволява провеждането на въздушно разузнаване на наземни цели с тактически радиус от 1000 m. Добре забележими са селища, гори, кули. Осветителната бомба - СПМ - 100H може да бъде използвана за заслепяване на вражеската противовъздушна охрана. Не е препоръчително използването на осветителната бомба СПМ - 100H по време на дъжд, сняг, мъгла. Когато е необходимо СПМ - 100H може да се използва и като светеща парашутна мишена за поразяване с ракети с топлинно насочване при учебните стрелби.


Технически характеристики
1. Вид на осветителната бомба СПМ-100H
2. Маса на авиобомбата без взривател 80 kg
3. Маса на осветителния състав 29 kg
4. Дължина на авиобомбата без взривател 1090 mm
5. Диаметър на корпуса на авиобомбата 280 mm
6. Диаметър на взривателя 64 mm
7. Вид на взривателя (съвместимост с осветителната бомба) ADZ-5 с програматор PP-5
8. Отвор на авиобомбата за инсталиране на авиобомбата L- 21 mm
9. Диаметър на монтажния отвор на авиобомбата за взривателя Sp 26 x 16 навивки в 1 цол
10. Система за прикачване (бугел) на самолета Eдиничен бугел
11. Минимална сила на светене на осветителната система I, (cd) 3 милиона 
12. Брой на факлите 1
13. Време на горене на факелната система 5 min
14. Средна скорост на снижаване на мишената в работно положение 4 m/s
15. Максимална височина на бомбопускане от самолета 10 000 m
16. Максимална скорост на бомбопускане от самолета 550 km/h (IAS)
17. Минимална дължина на вълната на факелната система 560 nm
18. Характеристично време 23,1 s