Get Adobe Flash player
Български (България)English (United Kingdom)

Авиационен дистанционен взривател ADZ-5

Авиационен дистанционен взривател ADZ-5
Електронният дистанционен взривател ADZ-5 е предназначен за комплектоване на авиобомби със специално предназначение - касетъчни, осветителни, авиомишени и др. Взривателят задейства авиобомбата по траекторията на нейното падане, след пускането и от самолета и след изтичане на предварително заложеното дистанционно време.

Параметри
Габаритни размери 0 64x84 mm
Маса 0,51 kg
Присъединителни размери SP 25, 96x16in.1x19 mm
Дистанционно време 4 ... 332,7 s
Дискретност на дистанционното време 0,1 s
Точност на дистанционното време ± 0,1 s
Вид на времевото устройство electronic
Време на далечно действие, преди изтичане на дистанционното време 2 s
Температурен диапазон на експлоатация -55 °C ... +80 °C
Допустима височина на бомбопускане 17 000 m
Височина на безопасно падане в състава на авиобомбата върху бетонова основа, не по-малко от 4 m