Get Adobe Flash player
Български (България)English (United Kingdom)

eu project

НИТИ ЕАД - гр.Казанлък е водещ иновационен и технологичен център, в който се разработват и произвеждат изделия с военно предназначение.

На 18.01.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0013-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши ефективността и конкурентноспособността на НИТИ ЕАД, посредством внедряването в редовно производство и осигуряването на успешна пазарна реализация на иновативен продукт, разработен от предприятието.

По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи, необходими за производството на иновативния продукт. Реализирането на проекта ще осигури повишаване на научно-изследователския капацитет и знание посредством оптимизиране на производствени процеси и постигането на положителни икономически ефекти за предприятието в резултат от внедряването и реализирането на иновативния продукт.

В годините на конверсията дружеството се ориентира към разработване и производство на изделия с гражданско и специално предназначение:

  • Дистанционни взриватели и запалки
  • Светеща парашутна мишена СПМ – 100
  • Осветителна авиобомба СПМ-100A
  • Ловно оръжие и боеприпаси за тях
  • Ловни патрони „Братан” кал.12 и 16
  • Специални средства за самозащита /Стоп патрони - 9x18 "Макаров" и 9x19 "Пара"; Патрони ПКС-12 и ПКК-12/
  • Адаптор за пистолет "Макаров" калибър .22LR

Дружеството извършва различни изпитания:

  • Изпитване на боеприпаси на осколъчност
  • Изпитване на ракетни двигатели
  • Изпитване на налягане на различни видове балистични системи

Дружеството извършва прострелка на ловна карабина „Мазалат”, деактивация и техническа годност на различни видове оръжия.

В производството на осветителни бомби и мишени дружеството заема 100% от пазарния дял за Министерството на отбраната на Република България и над 80% на страни от Северна Африка и Сърбия.

Адаптора за пистолет „Макаров” е разработен и се произвежда единствено в „НИТИ” ЕАД.

Дружеството от 2011 г. ежегодно отчита ръст над 15%.